dimecres, 18 de maig del 2011

REPORTERS DEL MIGDIAAIXÓ DE LES ENQUESTES S'ESTÀ POSSANT DE MODA!


EN MARC DE 6é, TAMBÈ HA FET UNA ENQUESTA PER DESCOBRIR QUINA ASSIGNATURA ÉS MÉS AVORRIDA I QUINA ÉS MÉS DIVERTIDA... SEGONS ELS NENS I NENES DE L'ESCOLA.


JA VEURE-HO QUE HI HA OPINIONS PER A TOTS ELS GUSTOS!

MATEMÀTIQUES HI HA 5 COMPANYS DE L'ESCOLA QUE CREUEN QUE SÓN DIVERTIDES I 4 CREUEN QUE SÓN AVORRIDES.


CATALÀ CAP COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE SIGUI DIVERTIDA I 4 CREUEN QUE ÉS AVORRIDA.CASTELLÀ CAP COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE SIGUI DIVERTIDA I 12 CREUEN QUE ÉS AVORRIDA.


MÚSICA CAP COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE SIGUI DIVERTIDA I 3 CREUEN QUE ÉS AVORRIDA.
ANGLÈS CAP COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE SIGUI DIVERTIDA I 1 CREU QUE ÉS AVORRIDA.
PLÀSTICA CAP COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE SIGUI AVORRIDA I 12 CREUEN QUE ÉS DIVERTIDA.

SOCIALS 1 COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE ÉS DIVERTIDA I 12 CREUEN QUE ÉS AVORRIDA.


NATURALS 1 COMPANY DE L'ESCOLA CREU QUE ÉS DIVERTIDA I 1 CREU QUE ÉS AVORRIDA.

dilluns, 16 de maig del 2011

MÉS MOMENTS DESCOBERTS PELS REPORTERS

dilluns, 9 de maig del 2011

FOTOS DELS REPORTERS

AQUÍ US DEIXEM EL RECULL DE LES FOTOGRAFIES QUE HAN ANAT FENT ELS REPORTERS I REPORTERES DEL MIGDIA.divendres, 6 de maig del 2011

REPORTERS DEL MIGDIA

aVuI 28 D'AbRIl L'IvAN I eN ViCENs DE 6è

Em FeT uNA eNquEStA

pER dEScOBrIR qUiN rACÓ DE l'eSCOLA

eNs aGrADa Més A tOTA

la GeNT QUE cONVIVIM A L'eSpAI dEL MIgDia...

nENS, nENeS I mONiTors I monITORES.


POLI/LLEDONERS/MINIS


/TERRASSA DELS TARONGERS/GRADES/BOSQUET/


JARDÍ DE LES OLORS/ JARDÍ DE LES OMBRES/


JARDÍ DELS COLORS

51 nens i nenes, monitors i monitores ens han dit que...


21 els agrada POLI/7 els agrada LLEDONERS/

9 els agraden MINIS

/1 li agrada TERRASSA DELS TARONGERS/

2 els agraden GRADES/4 els agraden BOSQUET/

3 els agraden JARDÍ DE LES OLORS/

3 els agraden JARDÍ DE LES OMBRES/ 1 li agrada JARDÍ DELS COLORS