divendres, 6 de maig del 2011

REPORTERS DEL MIGDIA

aVuI 28 D'AbRIl L'IvAN I eN ViCENs DE 6è

Em FeT uNA eNquEStA

pER dEScOBrIR qUiN rACÓ DE l'eSCOLA

eNs aGrADa Més A tOTA

la GeNT QUE cONVIVIM A L'eSpAI dEL MIgDia...

nENS, nENeS I mONiTors I monITORES.


POLI/LLEDONERS/MINIS


/TERRASSA DELS TARONGERS/GRADES/BOSQUET/


JARDÍ DE LES OLORS/ JARDÍ DE LES OMBRES/


JARDÍ DELS COLORS

51 nens i nenes, monitors i monitores ens han dit que...


21 els agrada POLI/7 els agrada LLEDONERS/

9 els agraden MINIS

/1 li agrada TERRASSA DELS TARONGERS/

2 els agraden GRADES/4 els agraden BOSQUET/

3 els agraden JARDÍ DE LES OLORS/

3 els agraden JARDÍ DE LES OMBRES/ 1 li agrada JARDÍ DELS COLORS